ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας με κεφαλαία γράμματα


Σωματείο
Επώνυμο
Ονομα
Ημερομηνία Γέννησης
Captcha
Πληκτρολογήστε το κείμενο της εικόνας
Για την εγγραφή σας πρέπει να καταχωρήσετε το Σωματείο σας, το Επωνυμο σας,το Ονομα σας και την ημερομηνία γέννησης.

Στην συνέχεια θα μεταφερθείτε σε οθόνη όπου θα σας ζητηθούν όλα απαραίτητα για την εγγραφή σας στοιχεία.

Μέχρι την οριστική αποδοχή της εγγραφής από την ΟΜΑΕ το Επώνυμο και η ημερομηνία γέννησης που δηλώσατε θα αποτελούν το username σας και password αντίστοιχα.
Developed by     Οδηγίες Χρήσης