ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ
Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας

ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

09-10/03/2024
Εναρξη Δηλώσεων : 19/02/2024
Λήξη Δηλώσεων : 01/03/2024
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 01/03/2024

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
1ο TRAIL RIDE 2024

OFF ROAD TEAM

10/03/2024
Εναρξη Δηλώσεων : 19/02/2024
Λήξη Δηλώσεων : 08/03/2024
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 08/03/2024

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
DRAG DAY

ΛΕΝΟΕ

23-24/03/2024
Εναρξη Δηλώσεων : 29/01/2024
Λήξη Δηλώσεων : 15/03/2024
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 15/03/2024

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Developed by     Οδηγίες Χρήσης