ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ
2 TEST & TUNE DRIFT

ΛΕΝΟΕ

09-10/12/2023
Εναρξη Δηλώσεων : 20/11/2023
Λήξη Δηλώσεων : 06/12/2023
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 06/12/2023

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ GP

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

10/12/2023
Εναρξη Δηλώσεων : 20/11/2023
Λήξη Δηλώσεων : 06/12/2023
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 06/12/2023

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
21ο TRAIL RIDE & EXPERIENCE TROPHY

ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ

10/12/2023
Εναρξη Δηλώσεων : 20/11/2023
Λήξη Δηλώσεων : 06/12/2023
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 06/12/2023

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Developed by     Οδηγίες Χρήσης